Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 31  pokazuj  pozycji

Kategoria
Odbiór i zagospodarowanie odpadów 19 12 12 I/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w pkt 2 SIWZ. EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-03 2020-05-06 10:00 2020-06-22
Transport odpadów I /2020 Transport odpadów I /2020 EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-20 2020-04-23 10:00 2020-06-08
Dostawa samochodu ciężarowego - hakowiec/ 2020 Dostawa samochodu ciężarowego - hakowiec/ 2020 EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-20 2020-04-22 10:00 2020-05-12
transport odpadów-umowa ramowa/ 2020 Przedmiotem umowy jest świadczenie usług transport odpadów pomiędzy lokalizacjami wskazanymi przez Zamawiającego, realizowanych na podstawie Umów Wykonawczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w pkt. 2 SIWZ EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-24 2020-03-27 10:00 2020-04-15
Dostawa 7 szt. śmieciarek/ 2020 Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych, na podwoziu trzyosiowym, w układzie napędowym 6x2, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażonych w zabudowę śmieciarki o pojemności, co najmniej 19 m³ przeznaczonych do odbioru i transportu odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1do umowy. EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-05 2020-03-09 11:00 2020-04-16
Usługa przesortowania odpadów Z/I Bełchatów/2020 UsługA przesortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki i dostaw obcych, wysegregowania oraz sprasowania surowców na terenie Zakładu/Instalacji w Bełchatowie EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-27 2020-02-27 10:00 2020-03-19
transport odpadów-umowa ramowa II/2019 wykonywanie usługi transportu odpadów EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-12-27 2020-01-08 10:00 2020-02-11
dostawa i montaż maszyn i urządzeń Z/I Bełchatów Wykonanie projektu, dostawy i montażu maszyn i urządzeń w ramach linii do produkcji paliwa alternatywnego na terenie Zakładu/ Instalacji ”EKO-REGION” przy ul. Przemysłowej 14 w Bełchatowie. EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-23 2020-01-24 12:00 2020-03-24
Odbiór i zagospodarowanie odpadów 191212 III/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu poprzez odzysk, odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11) EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-12-17 2020-01-17 10:00 2020-03-04
Odbiór i zagospodarowanie 19 12 04 II / 2019 Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania poprzez odzysk odpadów o kodzie 19 12 04, wytworzonych na terenie zakładów Zarządzanych przez Spółkę ”EKO-REGION”: Z/I Dylowie , Z/I Julkowie, Z/I Gotartowie , Z/I Bełchatowie EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3003 Inne usługi komunalne i środowiskowe 2019-11-15 2019-12-20 10:00 2019-12-20
Ochrona fizyczna obiektów i mienia /2019 Ochrona fizyczna obiektów i mienia EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3102 Ochrona 2019-11-07 2019-12-13 10:00 2020-02-14
transport odpadów-umowa ramowa/2019 wykonywanie usług transportu odpadów/urządzeń/pojemników/ oraz innych przedmiotów EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3003 Inne usługi komunalne i środowiskowe 2019-10-31 2019-12-09 10:00 2020-01-07
sprzedaż energii elektrycznej II/2019 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów ”EKO-REGION” sp. z o.o. w Bełchatowie na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych, zasilania urządzeń i oświetlenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wielkość i zakres zamówienia oraz parametry jakościowe EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 3001 Energia elektryczna i cieplna 2019-10-30 2019-12-02 10:00 2019-12-03
Eksploatacja 3 instalacji/2019 Wykonanie obsługi eksploatacji Zakładów zarządzanych przez ”EKO-REGION” sp. z o.o.: Zad. 1 - Z/I w Dylowie A, gm. Pajęczno, woj. łódzkie Zad.2 - Z/I w Gotartowie, gm. Kluczbork, woj. opolskie, Zad. 3 -Z/I w Bełchatowie, gm. Bełchatów , woj. łódzkie EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3108 Usługi eksploatacji 2019-10-17 2019-11-21 10:00 2019-12-18
odbiór i zagospodarowanie odpadów 191210/ 2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) wytworzone na terenie Zakładu/ Instalacji Przetwarzania Odpadów w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 zarządzanego przez "EKO-REGION" sp. z o.o. EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3003 Inne usługi komunalne i środowiskowe 2019-09-25 2019-10-28 10:00 2019-10-31
sprzedaż energii elektrycznej /2019 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów ”EKO-REGION” sp. z o.o. w Bełchatowie na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych, zasilania urządzeń i oświetlenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wielkość i zakres zamówienia oraz parametry jakościowe EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 3001 Energia elektryczna i cieplna 2019-09-13 2019-10-23 10:00 2019-10-25
odbiór i transport odpadów Z/ I Bełchatów/ 2019 1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przez Wykonawcę usług związanych z: 1)transportem ładunku odpadów na teren Z/I w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16, 2) transportem ładunku odpadów na teren instalacji zewnętrznych EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-08-26 2019-09-27 10:00 2019-10-04
Eksploatacja 5 instalacji /2019 Wykonanie obsługi eksploatacji Zakładów zarządzanych przez ”EKO-REGION” sp. z o.o. EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3003 Inne usługi komunalne i środowiskowe 2019-08-19 2019-09-17 10:00 2019-10-14
Pojemniki plastikowe /2019 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych. EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1407 Narzędzia do utrzymania czystości 2019-07-30 2019-08-30 10:00 2019-09-30
Odbiór i zagospodarowanie odpadów 19 12 04/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów 19 12 04, na terenach Zakładów zarządzanych przez "EKO-REGION" sp. z o. o. EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-07-29 2019-09-03 10:00 2019-09-06
Dostawa i montaż maszyn i urządzeń wykonanie projektu, dostawy i montażu maszyn i urządzeń w ramach linii do produkcji paliwa alternatywnego na terenie Zakładu Wewnętrznego ”EKO-REGION” przy ul. Przemysłowej 14 w Bełchatowie EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 3003 Inne usługi komunalne i środowiskowe 2019-07-29 2019-10-02 12:00 2019-10-11
Doczyszczanie odpadów Julków i Gotartów/2019 Doczyszczanie odpadów Julków i Gotartów. EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3003 Inne usługi komunalne i środowiskowe 2019-07-01 2019-08-01 10:00 2019-09-24
Odbiór i zagospodarowanie odpadów 19 12 12 II /201 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu poprzez odzysk, odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11) EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3000 Usługi komunalne/ Dostawa mediów 2019-05-10 2019-06-17 10:00 2019-06-26
Dostawa dwóch śmieciarek III/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych, na podwoziu trzyosiowym, w układzie napędowym 6x2, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażonych w zabudowę śmieciarki o pojemności, co najmniej 19 m³ przeznaczonych do odbioru i transportu odpadów. EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2500 Środki transportu 2019-03-27 2019-04-29 10:00 2019-05-15
Dostawa dwóch śmieciarek II/2019 Dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych, na podwoziu trzyosiowym, w układzie napędowym 6x2, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI.Szczegółowy opis przedmiotu zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2500 Środki transportu 2019-03-04 2019-04-04 10:00 2019-04-24

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa