Lista przetargów PZP

Pozycje 1-1 z 1  pokazuj  pozycji

Kategoria
Odbiór i zagospodarowanie odpadów 19 12 12 II/2020 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę odbioru i zagospodarowania poprzez odzysk, odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11), wytworzone na terenie Z/I w Julkowie gm. Skierniewice. EKO – REGION sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-22 2020-07-17 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa